Evli Bank söker Responsible Investing Analyst Trainee


Är du i magisterskedet av dina studier eller har du just blivit färdig? Är ditt huvudämne finansiell ekonomi, redovisning, logistik och samhällsansvar eller nationalekonomi/matematik? Vi erbjuder en studerande praktikplats som analytiker under hösten 2020 (7.9-27.11.2020) i vårt Responsible Investing (RI) team.


Hållbarhet och ansvarsfullhet är en systematisk del av Evlis portföljförvaltning. Responsible Investing (RI) teamet utvecklar Evlis ansvarsfulla investeringspraxis och samarbetar tätt med våra portföljförvaltare. Teamet ansvarar för att påverka Evlis företagsansvar samt producera ansvarsfull rapportering och analyser.


Som analytiker trainee analyserar du investeringsmål från ett hållbarhetsperspektiv och producerar rapporter för både intern samt extern användning. Du hjälper RI teamet med rapportering av företagsansvar och gör bakgrundsstudier relaterade till analysen. Framgång i denna position kräver noggrannhet, en förståelse för finansmarknaden och investeringsinstrument men framför allt, ett brinnande intresse för ansvarsfull investering.


Se mera information här.

Get In Touch

Jesper Lundkvist (President)

+358 40 505 6246

Robert von Martens (Co-Vice President)

+358 45 651 4042

Catarina Cawén (Co-Vice President)

+358 40 844 9674

board@hankinvest.org

Runebergsgatan 39 A 30

00100, Helsingfors

Subscribe to our newsletter